دریا و خورشید

دلدارم...برای حسی...حسی كه مرا در بر گرفته

به چشمانت كه نگاه می كنم فقط امیدواری و عشقُ می بینم

صدایت را هر بار ... با گوش هایم نه بلكه با جانم می شنوم

تو تابستانی..من زمستانم...

ما شدن مان هوای خوش است ... هر روز كنارم طلوع كن

من از همیشه عاشق ترم...

متن و اینستاگرام : DaryaArt1

/ 0 نظر / 54 بازدید